Home

Ja dat had ik dus goed gezien toen ik mijn blog gisteren herhaalde. En nu stuurloos verder met het ministerie van V&J totdat de mestvaalt is geruimd.

%d bloggers liken dit: